کاربر "rgbmajid"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "rgbmajid"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #996)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط rgbmajid ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط rgbmajid ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "rgbmajid"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18430 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14318 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1235 بازدید
...