کاربر "rahmat jafari_200143"

زمان عضویت: 3 روز
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: rahmat jafari
محل زندگی: رشت
وب سایت:
درباره: android developer

فعالیت های "rahmat jafari_200143"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #594)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط rahmat jafari_200143 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط rahmat jafari_200143 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "rahmat jafari_200143"

...