کاربر "pymnpymn"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "pymnpymn"

امتیاز: 37 امتیاز (رتبه #270)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط pymnpymn ›
جواب ها: 2 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط pymnpymn ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "pymnpymn"

...