کاربر "patii"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "patii"

امتیاز: 242 امتیاز (رتبه #84)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط patii ›
جواب ها: 10 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط patii ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "patii"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09231 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06150 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27722 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07191 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2525 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3830 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.84,859 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21574 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1283 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08213 بازدید
...