کاربر "parsa tah_1084320349"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "parsa tah_1084320349"

امتیاز: 2 امتیاز (رتبه #1,218)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط parsa tah_1084320349 ›
جواب ها: 9تمام جواب های ارائه شده توسط parsa tah_1084320349 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "parsa tah_1084320349"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3946 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.366 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.340 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2330 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.155,570 بازدید
...