کاربر "omidfarhang"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: امید فرهنگ
محل زندگی: تهران، ایران
وب سایت: http://www.omidfarhang.com
درباره:

فعالیت های "omidfarhang"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #320)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط omidfarhang ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط omidfarhang ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "omidfarhang"

...