کاربر "nerkhyab"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nerkhyab"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #285)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط nerkhyab ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط nerkhyab ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nerkhyab"

+7 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 1.184,022 بازدید
...