کاربر "nazanin2224"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nazanin2224"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #923)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط nazanin2224 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط nazanin2224 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nazanin2224"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3312 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12298 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.731,859 بازدید
...