کاربر "nautilus744"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nautilus744"

امتیاز: 135 امتیاز (رتبه #122)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط nautilus744 ›
جواب ها: 7 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط nautilus744 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nautilus744"

+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,571 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.381,142 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,693 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 26.8274,852 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,347 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07202 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25695 بازدید
...