کاربر "nariman"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nariman"

امتیاز: 80 امتیاز (رتبه #164)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط nariman ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط nariman ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nariman"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.97,185 بازدید
+4 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 9.8426,445 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0267 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13351 بازدید
...