کاربر "nadi61"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "nadi61"

امتیاز: 45 امتیاز (رتبه #217)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط nadi61 ›
جواب ها: 4تمام جواب های ارائه شده توسط nadi61 ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "nadi61"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3673 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.015,052 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71,089 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.51,701 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13198 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0698 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.1913,044 بازدید
...