کاربر "mostafajavadi"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: مشهد
وب سایت:
درباره: علاقه مند در حوزه گردگشری و خودرو

فعالیت های "mostafajavadi"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #420)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط mostafajavadi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط mostafajavadi ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mostafajavadi"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33138 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2499 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1978 بازدید
...