کاربر "mohsen_azizi"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: محسن عزیزی
محل زندگی: تهران
وب سایت: ratin-co.com
درباره: من صاحب بوتیک فرشته در خیابان فرشته تهران هستم

فعالیت های "mohsen_azizi"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #609)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط mohsen_azizi ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط mohsen_azizi ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mohsen_azizi"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0725 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2174 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35158 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26114 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1671 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26115 بازدید
...