کاربر "mohsen_azizi"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: محسن عزیزی
محل زندگی: تهران
وب سایت: ratin-co.com
درباره: من صاحب بوتیک فرشته در خیابان فرشته تهران هستم

فعالیت های "mohsen_azizi"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط mohsen_azizi ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط mohsen_azizi ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mohsen_azizi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8456 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6637 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4523 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5536 بازدید
...