کاربر "milad miri"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "milad miri"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #392)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط milad miri ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط milad miri ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "milad miri"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22282 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28169 بازدید
...