کاربر "maryamj"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: صدای سنجش
محل زندگی:
وب سایت: http://sanjeshmoshaveran.ir/
درباره: با توجه به گسترش پذیرش و گزینش دانشجویان و افزایش تعداد داوطلبان ورود به نظام آموزش عالی،مرکز مشاوره صدای سنجش تحصیلی در جهت راهنمایی و مشاوره و تربیت نیروی انسانی آینده بنیان گردیده است.
http://sanjeshmoshaveran.ir/

فعالیت های "maryamj"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط maryamj ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط maryamj ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "maryamj"

...