کاربر "mapris42"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mapris42"

امتیاز: 25 امتیاز (رتبه #363)
سوال ها: 9تمام سوال های پرسیده شده توسط mapris42 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط mapris42 ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mapris42"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05115 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32850 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28748 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 6.5517,591 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.945,282 بازدید
...