کاربر "mandana.sdf"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mandana.sdf"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #527)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط mandana.sdf ›
جواب ها: 7تمام جواب های ارائه شده توسط mandana.sdf ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mandana.sdf"

+2 رأی
16 جواب میانگین بازدید روزانه 5.4110,720 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2154 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18195 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.234 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.172,533 بازدید
...