کاربر "mahsa_79"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: مهسا خلیلی
محل زندگی: شیراز
وب سایت: https://is.gd/MBxEzC
درباره:

فعالیت های "mahsa_79"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #995)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط mahsa_79 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط mahsa_79 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahsa_79"

...