کاربر "mahdibaghayi"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mahdibaghayi"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #840)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdibaghayi ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط mahdibaghayi ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdibaghayi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1946 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0819 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2974 بازدید
...