کاربر "linuxirkish"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "linuxirkish"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #800)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط linuxirkish ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط linuxirkish ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "linuxirkish"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33472 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.011,459 بازدید
...