کاربر "lindazakeri"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "lindazakeri"

امتیاز: -6 امتیاز (رتبه #62,706)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط lindazakeri ›
جواب ها: 26تمام جواب های ارائه شده توسط lindazakeri ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 3 رأی منفی

فعالیت های اخیر "lindazakeri"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.351,266 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.871,448 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31204 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0990 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37930 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.334 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5282 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 8.1420,671 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.47 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.84 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 15 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5234 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5341 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5845 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24585 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2821 بازدید
...