کاربر "letsmilad"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "letsmilad"

امتیاز: 402 امتیاز (رتبه #59)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط letsmilad ›
جواب ها: 18 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط letsmilad ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 13 سوال, 11 جواب
رأی های داده شده: 19 رأی مثبت, 5 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 42 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "letsmilad"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24350 بازدید
+3 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 15.3234,966 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.451,034 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.751,702 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23523 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2468 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0372 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28634 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07165 بازدید
+3 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,420 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12273 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.771,764 بازدید
جواب 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,288 بازدید
–1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3687 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.177,255 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08178 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29662 بازدید
–2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13296 بازدید
...