کاربر "letsmilad"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "letsmilad"

امتیاز: 402 امتیاز (رتبه #57)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط letsmilad ›
جواب ها: 18 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط letsmilad ›
نظرها: 23
رأی های داده شده: 13 سوال, 11 جواب
رأی های داده شده: 19 رأی مثبت, 5 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 42 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "letsmilad"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25339 بازدید
+3 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 15.4233,835 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,002 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.741,621 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22492 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2449 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0369 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28611 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07158 بازدید
+3 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,392 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12265 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.791,743 بازدید
جواب 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,255 بازدید
–1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29646 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.287,202 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08172 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29634 بازدید
–2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13291 بازدید
...