کاربر "leonardo da vinci"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "leonardo da vinci"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #934)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط leonardo da vinci ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط leonardo da vinci ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "leonardo da vinci"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25178 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1175 بازدید
...