کاربر "kabiliravi"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: کابی
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "kabiliravi"

امتیاز: 95 امتیاز (رتبه #152)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط kabiliravi ›
جواب ها: 3 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kabiliravi ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 1 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kabiliravi"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08149 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16344 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08177 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.511,638 بازدید
...