کاربر "jigsaw"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "jigsaw"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #387)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط jigsaw ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط jigsaw ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jigsaw"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4828 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.731,501 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,038 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34703 بازدید
...