کاربر "javad"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "javad"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #592)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط javad ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط javad ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "javad"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09189 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06169 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19545 بازدید
...