کاربر "jan"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Ali Janekeh
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره: Software Engineer
Java Developer

فعالیت های "jan"

امتیاز: 325 امتیاز (رتبه #68)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط jan ›
جواب ها: 7 (4 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط jan ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 30 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jan"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,443 بازدید
+7 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 4.029,628 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.852,041 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 10.5525,266 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.145,185 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,429 بازدید
...