کاربر "jamshid"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "jamshid"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط jamshid ›
جواب ها: 7تمام جواب های ارائه شده توسط jamshid ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jamshid"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4936 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34111 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.311,204 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1209 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51957 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91,941 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37395 بازدید
...