کاربر "jamshid"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "jamshid"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط jamshid ›
جواب ها: 4تمام جواب های ارائه شده توسط jamshid ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jamshid"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35433 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.821,260 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51223 بازدید
...