کاربر "jamshid"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "jamshid"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط jamshid ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط jamshid ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jamshid"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5819 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.911,767 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42350 بازدید
...