کاربر "jalal hoseini_163700"

زمان عضویت: 10 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: جلال حسینی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "jalal hoseini_163700"

امتیاز: 125 امتیاز (رتبه #129)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط jalal hoseini_163700 ›
جواب ها: 18 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط jalal hoseini_163700 ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jalal hoseini_163700"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2638 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35298 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.01150 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3656 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3451 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2335 بازدید
+2 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4115 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2161 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2883 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2475 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2575 بازدید
...