کاربر "jahansanati"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "jahansanati"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #617)
سوال ها: 10تمام سوال های پرسیده شده توسط jahansanati ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط jahansanati ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jahansanati"

0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.283 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1876 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1457 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1980 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2187 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26107 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31132 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32141 بازدید
...