کاربر "jahanmanesh"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: فرشاد
محل زندگی: تهران - اصفهان - خوزستان
وب سایت: facebook.com/jahanmanesh
درباره: مهندس نرم افزار - کارشناسی ارشد

فعالیت های "jahanmanesh"

امتیاز: 870 امتیاز (رتبه #32)
سوال ها: 4 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط jahanmanesh ›
جواب ها: 50 (16 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط jahanmanesh ›
نظرها: 31
رأی های داده شده: 2 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 82 رأی مثبت, 3 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jahanmanesh"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.821,632 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,474 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 22.8554,083 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.493,534 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.794,548 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08210 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38954 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13322 بازدید
...