کاربر "jahanmanesh"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: فرشاد
محل زندگی: تهران - اصفهان - خوزستان
وب سایت: facebook.com/jahanmanesh
درباره: مهندس نرم افزار - کارشناسی ارشد

فعالیت های "jahanmanesh"

امتیاز: 870 امتیاز (رتبه #31)
سوال ها: 4 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط jahanmanesh ›
جواب ها: 50 (16 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط jahanmanesh ›
نظرها: 31
رأی های داده شده: 2 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 82 رأی مثبت, 3 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jahanmanesh"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09180 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.861,480 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,299 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 25.0652,700 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.633,429 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.553,520 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09202 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39898 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14310 بازدید
...