کاربر "hosseinshirjoni"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hosseinshirjoni"

امتیاز: 2 امتیاز (رتبه #1,442)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hosseinshirjoni ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط hosseinshirjoni ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hosseinshirjoni"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39853 بازدید
...