کاربر "hoomijoon"

زمان عضویت: 11 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hoomijoon"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #396)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط hoomijoon ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط hoomijoon ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hoomijoon"

...