کاربر "hassangiti"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hassangiti"

امتیاز: 74 امتیاز (رتبه #176)
سوال ها: 8 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hassangiti ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط hassangiti ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hassangiti"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22512 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12275 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11261 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14327 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06144 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13336 بازدید
+2 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 1.985,194 بازدید
...