کاربر "hamid_sajadi"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hamid_sajadi"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #851)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hamid_sajadi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط hamid_sajadi ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hamid_sajadi"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3896 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46120 بازدید
...