کاربر "gharaee.a"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Ali Gharaee
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "gharaee.a"

امتیاز: 150 امتیاز (رتبه #112)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط gharaee.a ›
جواب ها: 8 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط gharaee.a ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 5 جواب
رأی های داده شده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 13 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "gharaee.a"

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21338 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.731,824 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12286 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0373 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,380 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.836,934 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.143,023 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.892,218 بازدید
...