کاربر "genesis_8534"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "genesis_8534"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #299)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط genesis_8534 ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط genesis_8534 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "genesis_8534"

+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.942,167 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.841,732 بازدید
...