کاربر "freestar"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "freestar"

امتیاز: 17 امتیاز (رتبه #517)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط freestar ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط freestar ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "freestar"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09276 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22742 بازدید
...