کاربر "fateme joon"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "fateme joon"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #611)
سوال ها: 7تمام سوال های پرسیده شده توسط fateme joon ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط fateme joon ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "fateme joon"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23400 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,111 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47906 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.062,045 بازدید
...