کاربر "fariborzfa"

زمان عضویت: 2 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "fariborzfa"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #581)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط fariborzfa ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط fariborzfa ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "fariborzfa"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 17 بازدید
سوال 6 روز قبل در تالار علم و دانش
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4618 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4433 بازدید
...