کاربر "farhad20x"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "farhad20x"

امتیاز: 2 امتیاز (رتبه #1,146)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط farhad20x ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط farhad20x ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "farhad20x"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1256 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14151 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3375 بازدید
...