کاربر "farhad1988"

زمان عضویت: 3 هفته
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "farhad1988"

امتیاز: 4 امتیاز (رتبه #1,002)
سوال ها: 3 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط farhad1988 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط farhad1988 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "farhad1988"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0618 بازدید
ویرایش 1 هفته قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5927 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3523 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.0758 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.14787 بازدید
...