کاربر "fardin_1020"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "fardin_1020"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,000)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط fardin_1020 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط fardin_1020 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "fardin_1020"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.822,456 بازدید
...