کاربر "drx124"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "drx124"

امتیاز: 170 امتیاز (رتبه #106)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط drx124 ›
جواب ها: 11 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط drx124 ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 0 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "drx124"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2430 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 24.513,842 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.874,138 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.691,193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 101.4571,521 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.391,686 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.711,136 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,199 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22443 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3605 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28551 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 20.9641,965 بازدید
...