کاربر "doorijob-074074"

زمان عضویت: 2 هفته
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://doorijob.com/accounting-translation/
درباره: ترجمه متون حسابداری یکی از بزرگترین دغدغه های فعالان در شاخه های مرتبط با این رشته می‌باشد، اگر شما نیز به ترجمه متنی در زمینه رشته حسابداری نیاز دارید در این مقاله همراه ما باشید.

فعالیت های "doorijob-074074"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط doorijob-074074 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط doorijob-074074 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "doorijob-074074"

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24662 بازدید
...