کاربر "dara"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "dara"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #278)
سوال ها: 14 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط dara ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط dara ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "dara"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06153 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.035,598 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.932,567 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11312 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.123,108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11317 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.173,248 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.253,499 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05146 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27748 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16458 بازدید
...