کاربر "covaje9258"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "covaje9258"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط covaje9258 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط covaje9258 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "covaje9258"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2686 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5620 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1829 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06144 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3758 بازدید
سوال 5 ماه قبل در تالار هنر
...