کاربر "cafegardesh"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "cafegardesh"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #545)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط cafegardesh ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط cafegardesh ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "cafegardesh"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11131 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14274 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0785 بازدید
...