کاربر "behdad"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: بهداد امیری
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://payanshop.ir/product.php?id=461
درباره: به نظر من دوربین مینی نانو کمرا بهترین دوربین کوچک جهانه!!!

فعالیت های "behdad"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #500)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط behdad ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط behdad ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "behdad"

+2 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33656 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07142 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19555 بازدید
...