کاربر "batman"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "batman"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #373)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط batman ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط batman ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "batman"

+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,035 بازدید
...